August 2022 - The Slogans Are Quick References Guides to Sanitypng

شعارهای برنامه مراجع سریعی بسوی سلامت عقل هستند

من سابقه ی خوبی با شعارها دارم، شاید بتوان گفت که آنها زندگی من را نجات داده اند. در اوایل بهبودی ام در برنامه AA ، در گروه خانگی من که یک گروه سنت گرا و به قول معروف یک«مدرسه قدیمی» بود تا یک سال هوشیاری نمی توانستید در جلسات مشارکت کنید، (البته می‌توانستیم سؤال بپرسیم). آنقدر از مشارکت های قدیمی حوصله‌ام سر می رفت که نوشته های روی دیوارها را می خواندم: ۱۲ قدم، ۱۲ سنت، و شعارها! کم کم ازتعمق درمورد آنها و به کار بردنشان برای مهمترین فرد اتاق که به قول یکی از آن شعارها "خودم" بودم ، لذت می بردم. بهترین فکر من مرا به اینجا رساند، پس منظور شعار «فکر فکر فکر» چیست؟ شعار « به خودتان سخت نگیرید» مناسب من کاملا عصبی نبود!من لیاقت این را داشتم که در زندان باشم، بنابراین هنوز هم واقعاً شعار«اما به لطف خدا» را دوست دارم: حتی امروزهم به آن اندازه ای که دوست داشتم، بهبود نیافته ام ، اما می‌توانم طبق شعار «طوری رفتار کن که انگار هوشیار هستی». یا طبق شعار « آنقدر وانمود کن تا برایت به واقعیت تبدیل شود.» عمل کنم .به قول یکی از شعارها «این یک پیشرفت روحانی است نه یک کمال روحانی »، خدا را شکر.

پس از ۲۵ سال هوشیاری در برنامه AA نهایتا به آخر خط شهوت رانی رسیدم و به SA هدایت شدم. ممکن است بگویید که من برنامه را ادامه دادم و قبل از اینکه معجزه اتفاق بیوفتد دست از تلاش نکشیدم. اوه ، فکر می کنم خدا کاری را برای من انجام داد که خود قادر به انجام آن نبودم. من عاشق غافل گیری های نیروی برتر هستم!

من راهنمایانی عالی داشته ام که شعار « ما فقط با در میان گذاشتن آنچه که داریم ، می توانیم آن را حفظ کنیم » را به من نشان داده اند. من می توانم «زندگی کنم و بگذارم زندگی کنند» ، «رها کنم و به خدا بسپارم» اما باید سعی کنم که «پیام را به سایر معتادان جنسی درعذاب». برای من، شعارهای برنامه مراجع سریعی به سوی سلامت عقل هستند.

من آدمی پیچیده ای هستم با یک بیماری پیچیده، بیماری اعتیاد به شهوت. مسلما به کندی چیزی را یاد می گیرم، تا ۶۲ سالگی ام طول کشید تا خودم را که گیج و در انکار بودم به SA بکشانم، اعتیادم مرا به شلاق کشیده بود. از« خدا» و «SA» متشکرم که یک راه حل و یک «نگرش» «سپاسگزاری» برای من وجود داشته و دارد. امروز سعی می کنم« آن را ساده بگیرم».

در نشریات SA چند مرجع برای شعارهای برنامه وجود دارد. کتاب «قدم درعمل» فهرستی از چهارده شعار در پیوست الف دارد. فهرست کتاب "ارتباط واقعی" که کتاب مراقبه‌های ماست ، به ۲۶ متن اشاره می کند که از شعارها استفاده کرده و یا به آن ها ارجاع داده اند. من برخی از شعارهای انجمنهای دیگر مانند انجمن خانواده های معتادان جنسی گمنام ( سانانان) را دوست دارم مثل شعارِ:" من باعث اعتیاد او نشدم، من نمیتوانم او را کنترل کنم و من نمی توانم او را درمان کنم" و و یا شعارِ "آگاهی، پذیرش و اقدام" استفاده می کنند. یکی از زیبایی های شعارها این است که آنها لزومآ نباید مورد تایید کنفرانس باشند ، فقط براساس تجربه، قدرت و امیدم تایید شده و دوستشان دارم به قول شعارمان "از آن استفاده می کنم و یا آن را از دست می دهم".

یکبار وبسایت AA را برای یافتن شعارهای جالب جستجو کردم که اکثرشان اینطور هستند. من اخیراً شعارهای بهبودی را در اینترنت جستجو می کردم که ۸۶ مورد از آنها را پیدا کردم! چند بار آنها را شنیده اید ، گفته اید یا اصلاح کرده اید؟ به قول شعارمان « باز هم ادامه دهید»

 

جین تی، تگزاس، ایالات متحده، تاریخ پاکی ۳۰/۱۲/۲۰۰۸

این داستان را به اشتراک بگذارید، پلتفرم خود را انتخاب کنید!