Reaching Out to Professionals Within the Church

Docieranie do osób duchownych i profesjonalistów w Kościele

Biskupi, księża i zakonnice w całym Kościele Katolickim są coraz bardziej świadomi istnienia SA i popierają zalecanie parafianom uzależnionym od żądzy kontakt z programem w celu uzyskania pomocy. Region Europa i Bliski Wschód (EMER) zbiera dobre owoce skupienia szczególnej uwagi na takim niesieniu posłania przez ostatnie kilka lat i promowaniu dzielenia się doświadczeniem wśród swoich 15 intergrup.

Wspólnoty SA w Irlandii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoszech, Polsce i Słowacji zorganizowały spotkania na wysokim szczeblu z około 20 biskupami, a także setkami księży, braci i sióstr zakonnych i seminarzystów, aby nieść posłanie zdrowienia z żądzy. Wielu z nich wyraziło zaniepokojenie wysokim stopniem uzależnienia od żądzy wśród swoich parafian, a także osób służących w kościele.

Podkomitet Komitetu Informacji Publicznej EMER o nazwie „Peter’s Post”, spotyka się regularnie, aby wymyślać nowe pomysły i dzielić się wysiłkami. Stworzył szeroką sieć członków SA zaangażowanych w takie niesienie posłania, w tym kilka osób duchownych. Ostatnio zebraliśmy i opublikowaliśmy dwujęzyczną książkę - zebrane historie członków SA po włosku i angielsku zatytułowaną Historie zdrowienia (Stories of Recovery), która zawiera historie zdrowiejących księży. Książka trafia do wielu zainteresowanych duchownych, przede wszystkim w Watykanie, ale także w całych Włoszech.

Nowe osoby duchowne niosą posłanie innym duchownym, opowiadają znajomym i przełożonym o nadziei zdrowienia z żądzy. Podkreślają skuteczność czytania historii osobistych księży, zakonnic i osób w seminariach. Komitet Literatury SA opracowuje broszurę skierowaną do duchownych, a podkomitet niesienia posłania „Peter's Post” ma nadzieję, że więcej duchownych w SA napisze swoje historie zdrowienia (do 1000 słów), i że SA rozważy wydanie ukierunkowanej publikacji historii zdrowienia osób duchownych w SA. Poprzez komitet Peter’s Post, EMER chętnie nawiąże współpracę z innymi regionami, które też niosą posłanie do kościołów i innych instytucji religijnych. Niektórzy duchowni są zainteresowani utworzeniem wspólnoty zdrowiejących księży w celu wzajemnego wsparcia i niesienia posłania

Komitet Peter's Post ma nadzieję, że w najbliższych miesiącach i latach rozszerzy posłanie na inne wyznania i grupy religijne. Opinie i pomysły dotyczące współpracy są mile widziane. Prosimy pisać na adres emeregion@gmail.com a w temacie maila napisać „Interest in Peter’s Post”. Czekamy na wspólną burzę mózgów.

L.A., Erywań, Armenia

 

Oto doświadczenia osoby ze Słowacji pracy w komitecie Peter's Post, a potem historia dwóch osób z Polski:

Niesienie posłania SA wśród biskupów na Słowacji

Jakiś czas temu długoletni trzeźwy członek SA zaprosił mnie na miting „Peter’s Post”. To podkomitet Komitetu Informacji Publicznej (PI) Regionu Europa i Bliski Wschód (EMER). Powiedziano mi, że komitet Peter’s Post zajmuje się docieraniem do Kościoła katolickiego, ale jak słyszałem kilkakrotnie na tych mitingach, jest też otwarty, żeby docierać do innych wspólnot wyznaniowych. Co ciekawe, niektórzy z członków na mitingach Peter’s Post nie byli nawet katolikami, a mimo to bardzo pomagali!

Byłem zaskoczony na mitingach wspaniałym duchem tam panującym, dobrym humorem i tym, że sprawy były zawsze omawiane bardzo spokojnie i z należytą uwagą i szacunkiem. Słyszałem też o docieraniu do biskupów i innych duchownych katolickich wysokiej rangi oraz o tym, że wkrótce ma być wydana drukiem książka „Historie zdrowienia”. Jest to zbiór historii osobistych członków SA, który będzie drukowany po angielsku i włosku, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy dla duchownych katolickich. Komitet Peter’s Post wspaniałomyślnie przesłał mi za darmo dziesięć egzemplarzy tej książki. Zacząłem myśleć, że może wspólnota SA na Słowacji mogłaby zrobić coś podobnego. Pytanie brzmiało: jak zaprosić arcybiskupa lub biskupa do współpracy przy niesieniu posłania SA o zdrowieniu z żądzy?

Myślałem, że nawiązanie kontaktu z biskupami w kraju będzie trwało wiecznie, bo wszyscy wydają się bardzo zajęci. Na szczęście osoba z SA zna księdza, który jest dobrym znajomym pewnego biskupa. Ten ksiądz bardzo wspiera posłanie zdrowienia SA, więc zapytał dobrego przyjaciela, biskupa, czy mógłby się z nami spotkać. Spotkaliśmy się i wszystko poszło dobrze. Biskup powiedział, że pomoże zorganizować spotkanie z arcybiskupem, ale że będziemy potrzebowali listu polecającego. Tu znowu znajomy ksiądz pomógł nam napisać ten list. Naszym zadaniem, jako słowackiej wspólnoty SA, było napisanie 2 stron listu na temat wspólnoty, nie tylko na Słowacji, ale na całym świecie; wyjaśnić cel SA i nasze 12 kroków, opowiedzieć o mitingach na Słowacji, jak kilka zakonów katolickich udostępnia nam sale na mitingi, itp. Nasz list pomógł w spotkaniu z arcybiskupem w listopadzie 2021 roku, a on okazał się całkiem przychylny SA. Po zadaniu sporej ilości pytań powiedział, że przedyskutuje ze swoimi pracownikami, jak najlepiej mogą nas wspierać.

W maju 2022 roku zaprosiliśmy członka SA z zagranicy, aby opowiedział nam o sponsorowaniu seksoholików w więzieniu. Następnie mieliśmy spotkanie z Ordynariuszem Wojskowym Słowacji, który jest biskupem, głównym kapelanem odpowiedzialnym za kapelanów w wojsku, policji i więzieniach, który bardzo wspierał nasze niesienie posłania do więzień. Obecnie nasza wspólnota jest gotowa do działania i cieszy się na myśl o niesieniu posłania do więzień, więc w tym celu tłumaczymy broszury.

Simon S., Słowacja

 

Jak Bóg łączy ludzi, żeby nieśli posłanie

Zanim przyszedłem do SA, byłem przez kilka lat w seminarium, przygotowując się do bycia księdzem katolickim. Mój ówczesny kierownik duchowy, który wiele wiedział o moich zmaganiach, kilka lat później został biskupem. Tak samo jeden z wykładowców na uczelni. Kiedy odszedłem z seminarium, szczęśliwie znalazłem SA, dzięki przyjacielowi ze wspólnoty osób świeckich, w której żyłem. Co ciekawe, w tej wspólnocie pomagało tych dwóch księży, którzy potem zostali biskupami. Pewnego dnia wraz z przyjacielem SA rozmawialiśmy z jednym z biskupów, pytając, czy mógłby w jakiś sposób przekazać informacje o naszej wspólnocie SA osobom, które mogą potrzebować SA. Po kilku podobnych rozmowach z biskupem doszliśmy do wspólnego wniosku, że może uda się podzielić świadectwem z większą liczbą duchownych z tego regionu. Tak się stało - kilku członków z naszego miasta podzieliło się na spotkaniach księży z regionu i rozdało kilkaset ulotek oraz kilka tysięcy wizytówek SA (do rozdawania np. w konfesjonale).

Grzegorz Z., Polska

 

Poniżej doświadczenia osoby, która wzięła udział w spotkaniu informacji publicznej.

Poproszono mnie o powiedzenie świadectwa przed księżmi na godzinę przed ich regionalnym spotkaniem. Mimo sporego stresu i niepokoju zgodziłem się. Nie miałem czasu na przygotowanie, ani nawet na nadmierny stres. Dano mi kilka minut na podzielenie się doświadczeniem przed przyjściem na program 12 kroków oraz doświadczeniem zdrowienia. Potem proaktywnie rozdawaliśmy księżom wizytówki przy wyjściu z kościoła, czyli sami podchodziliśmy do nich, rozpoczynaliśmy rozmowę i wręczaliśmy przygotowany pakiet ulotek i wizytówek. Cieszę się, że mogłem być w tym czasie przydatny dla Siły Wyższej i dla ludzi, którzy nadal cierpią.

Mikołaj K., Polska

Share This Story, Choose Your Platform!