شعارها، مقالات برگزیده

انجام کار درست بعدی … زمانی که هیچ کس مرا نمیبیند

من عاشق جملات کوتاه و معروفِ برنامه هستم. برای مغز من با حافظه یک ماهی قرمز، آنها دلپذیر هستند، به راحتی قابل یادآوری هستند و زمانی که من تمایل داشته باشم، قابل انجام دادن، هستند. موارد بسیار زیادی وجود دارد که به راحتی به ذهن خطور می کند، مانند "یک روز در یک زمان"، "راهنمایی منظم خوب"، "رها کن و به خدا بسپار"، و "خودت را سرزنش نکن". در حالی که این شعارها فوق‌العاده هستند، دو شعار پایه گذارِ بهبودی من هستند و با مسیر زندگی ۱۲ قدمی من در هم تنیده شده‌اند.

By |2022-08-20T10:33:45-05:00August 15, 2022|Comments Off on انجام کار درست بعدی … زمانی که هیچ کس مرا نمیبیند

شعارهای برنامه مراجع سریعی بسوی سلامت عقل هستند

من سابقه ی خوبی با شعارها دارم، شاید بتوان گفت که آنها زندگی من را نجات داده اند. در اوایل بهبودی ام در برنامه AA ، در گروه خانگی من که یک گروه سنت گرا و به قول معروف یک«مدرسه قدیمی» بود تا یک سال هوشیاری نمی توانستید در جلسات مشارکت کنید، (البته می‌توانستیم سؤال بپرسیم).

By |2022-08-15T05:39:30-05:00August 15, 2022|Comments Off on شعارهای برنامه مراجع سریعی بسوی سلامت عقل هستند

خدایی وجود دارد و آن من نیستم

دیروز وقتی که داشتم از یک همایش محلی SA برمی گشتم احساس وصل بودن، صلح و شادمانی معقولی داشتم هر چند که این احساس خیلی زیاد نبود. حضور یکی از اعضا آرامش من را مشوش کرده بود تا حدی که تمام آخر هفته را در مورد آزارهای او و رفتارش با خودم کلنجار رفته بودم

By |2022-08-15T06:48:36-05:00August 15, 2022|Comments Off on خدایی وجود دارد و آن من نیستم

برنامه کار می کند اگر آن را کار کنی

این یکی از شعارهای برنامه است که بعد از شرکت در اولین جلسه SA مجازی، اینجا در فیلیپین در ذهنم ماندگار شد.من از شرکت در جلسه SA می ترسیدم و مردد بودم، زیرا در انکار و تردید بودم که آیا من معتاد جنسی هستم، اما همچنان خودم را مجبور کردم که در جلسه شرکت کنم زیرا می ترسیدم همسر و فرزندان را از دست بدهم.

By |2022-08-15T06:33:24-05:00August 15, 2022|Comments Off on برنامه کار می کند اگر آن را کار کنی

توسعه یک نگرش سپاسگزارانه

راهنمایم و اعضای گروه خانگی انگلیسی زبانم به من پیشنهاد دادند که لیستی از چیزهایی که در پاکی SA به خاطر آنها سپاسگزارم را تهیه کنم. شاید آنها دیگر تحمل شکواییه های دائمی مرا نداشتند و به همین دلیل چنین پیشنهادی دادند که شاید مرا کمی ساکت کنند . راهنمای من از من خواست که یک چنین سپاسگزاری را توسعه دهم چرا که من ذاتا آدمی طعنه جو هستم که به دنبال خطای دیگران بوده و دائماً به نقش قربانی چسبیده ام

By |2022-08-20T10:27:37-05:00August 15, 2022|Comments Off on توسعه یک نگرش سپاسگزارانه

ما به اندازه رازهایمان بیمار هستیم

قبل از ورود به اس ای ، من باور نداشتم که شهوت تا چه اندازه برای من مهم است. من در تمام زندگی ام خودارضایی کرده بودم، گاهی اوقات از پورنوگرافی استفاده می کردم. زمانی که اعتیاد من در اوج بود، من چهار تا شش بار در ماه با مردان دیگر برون ریزی داشتم. من زندگی دوگانه‌ای را تجربه می‌کردم که فکر می‌کردم یک زندگی دوگانه موفقیت آمیز بود. - از یک سو یک مربی موفق، پدر، شوهر و رهبر کلیسا و از سوی دیگر یک معتاد جنسی متعهد به خانواده.

By |2022-08-15T06:20:30-05:00August 15, 2022|Comments Off on ما به اندازه رازهایمان بیمار هستیم