مقالات ویژه، سرگرمی در بهبودی

تنها کسی که میتوانم تغییر دهم خودم هستم و این به اندازه کافی سخت است

من سعی میکنم تا تجربه، نیرو و امید خودم را در مورد نقشی که پدرم روی کی در معتاد جنسی شدن و بهبودی من از آن، ایفا کرد، را به اشتراک بگذارم. به لطف اعتیاد و نقص های شخصیتی، ما هر دو این یک جاده پر دست انداز را طی کردیم.

By |2022-12-30T14:07:41-06:00December 10, 2022|Comments Off on تنها کسی که میتوانم تغییر دهم خودم هستم و این به اندازه کافی سخت است

شادی و معاشرت در همایش‌های اس ای

شادی در بهبودی آخرین چیزی بود که زمانی که من وارد جلسات شدم به آن فکر می‌کردم. من به آخر خط رسیده بودم و فکر می‌کردم که دیگر هیچ‌وقت لذت در زندگی من نخواهد بود و شادی خیلی کمی را دوباره خواهم داشت. من را در حال شهوت‌رانی دیده بودند و به همین علت ازدواجم و ارتباطم با فرزندان نوجوانم از بین رفت. هیچ‌وقت فکر نمی‌کردم در 6 سالی که به سرعت گذشت، من لذت را در زندگی پیدا خواهم کرد و در بهبودی شاد خواهم بود. با اجرا کردن اصول این انجمن در تمام امور زندگی‌ام، من قادر بوده‌ام که شادی و لذت را در تمامی بخش‌های زندگیم شامل ارتباط با همسرم، اعضای خانواده‌ام و انجمن معتادان جنسی گمنام بازسازی کنم.

By |2022-12-15T13:50:26-06:00December 10, 2022|Comments Off on شادی و معاشرت در همایش‌های اس ای

از ب بهبودی تا م موتور سواری

قبل از پیوستن به SA، فعالیت‌هایی را انجام میدادم که برای انجام آنها یک نیّت پنهان داشتم - شناختن یک مرد یا شناساندن خودم به یک مرد بعنوان یک "شوهر بالقوه". وقتی به این انگیزه های دیوانه وارم فکر می کنم، از خجالت در خودم جمع میشوم. در حالی که قدم چهارم را انجام می دادم، راهنمایم، از من پرسید که اگر هرگز ازدواج نکنم، میتوانم زندگی را بپذیرم؟

By |2022-12-13T14:22:29-06:00December 10, 2022|Comments Off on از ب بهبودی تا م موتور سواری