From Deepest Pain to Greatest Blessing

מהכאב העמוק ביותר אל פסגת הברכה

לפני שלוש שנים הייתי שרוי בכאב. היה זה הכאב של שיעבוד לתאווה אשר גרם לי צרות גדולות ואיים להרוס לי את שארית חיי. הכאב הביא אותי אל החברותא של SA. הודות לחברותא בSA ולספונסר שלי ובאמצעות עבודת התוכנית , הבעיות הגדולות שלי נהפכו באופן הדרגתי לברכה-לחיים של נקיות ופיכחון. השפיות חזרה אלי ומצאתי חיבור אמיתי לאלוהים. אני לא חושב שאי פעם אחפש אחר אלוהים באופן כה פעיל, זה קרה בעקבות הסבל והשבר שהתאווה גרמה לי.

זה הדהים אותי, מה שנראה לי בהתחלה כצרה גדולה נהפך להיות ברכה גדולה. האין זה נס?
אני רוצה לשתף את החוויה שלי עם אנשים בSA ועוד, אני מתחיל לעזור לאחרים להפוך את הבעיות הגדולות שלהם בחיים לברכות גדולות. המתנה החשובה ביותר היא למצוא טוהר וחיבור אמיתי ולהפוך לשמח בכך שאני מוותר על תאווה ועובד את הצעדים. זה נותן לי כוח לעזור לאחרים שבאותו מסע כשלי.

אם נציג את הקשיים בקצרה, נמצא שרוב האנשים לא מוכנים להיכנע לתאווה ברצינות. החבר החדש, מיוסר מהכאב שמביאה איתה התאווה המוטרפת, אין לו כל ניסיון במפוכחות עד כה שהוא יוכל להבין במה מדובר.
ההחלמה מרוחקת ומעורפלת אצלו לעומת התאווה שאותה הוא מכיר היטב בצורה עמוקה ביותר במשך כל חייו.
תאווה אינה יותר ממרחק של פנטזיה, ואילו ההתנגדות למחלה היא לא מוכרת וכואבת.
המשימה שלי כספונסר היא לעזור לספונסי לרצות חיים מפוכחים. על ידי שיתוף הניסיון שלי, אני יכול להשקות את זרע הרצון להחלמה שנשתל בספונסי. התשוקה לחיות חיים של שמחה, הנאה וחופש.

אני מנסה לעודד את הספונסי על ידי שאני משמש כדוגמא. אני צועד איתו לכל אורך הדרך, את מצב ההחלמה שחוויתי, השלבים שעברתי, האתגרים שהיו לי בהחלמה והתקווה לחיות חיים מלאי משמעות שהשגתי בסופו של דבר, רק להיום, במהלך ההחלמה. השאר תלוי בכוח העליון.

לפעמים האגו שלי רוצה שהספונסי שלי יחלים לפי הרעיונות שלי של איך ההחלמה צריכה להראות. אני לפעמים מתפתה להיות המנהיג של ההחלמה של ספונסי שלי במקום אלוהים. האמת היא שאלוהים הוא למעשה השולט. אני רק כלי כדי לעשות רצונו. זה אומר שאני צריך בתמידות להזמין את אלוהים לכל חלק מהעבודה שלי עם הספונסי. בדרך זו אני מאפשר לו לעבוד בצורה יותר אפקטיבית דרכי ולמצוא את המילים הנכונות, ההצעות הנכונות, ההוראות הטובות יותר בכל מקרה ספציפי. אלוהים מלמד אותי להיות גמיש עם כל ספונסי, הוא מראה לי כמה כל אחד הוא שונה, וכמה כל אחד זקוק לגישה מיוחדת אליו בלבד. משום כך, אני מקשיב לאלוהים ובוחר בהצעות שלו לכיצד לנהוג ביחסי ספונסר-ספונסי.

מנסיוני, ברכה גדולה המתלווה להנהגת ספונסי היא ההנאה לראות אותו כשחייו משתנים ונעשים להצלחה בעזרת העזרה שנתתי לו בעבודת התוכנית. בנוסף, יש לי את סיפור ההחלמה שלי, הסיפור של להיות ספונסר, בעזרתו של אלוהים אני יכול באמת לעשות שינוי אצל אדם שסובל מההתמכרות הנוראה לתאווה. כשאני עושה זאת, אני חש שאני פועל בהתאם לרצונו של אלוהים. וחיים בהרמוניה עם רצונו של אלוהים מביאים לי את ההנאה הגדולה ביותר האפשרית!

אחיכם להחלמה, איליי ק, רוסייה

Total Views: 102|Daily Views: 1

Share This Story, Choose Your Platform!