تجدید پاکی روزانه

جیم ایگان نقش مهمی در سالهای اولیه من در SA ایفا کرد. من عاشق مشارکت های او بودم که همیشه فروتنانه و محبت آمیز بود. سپاسگزارم که به‌ واسطه مشارکت های او، فروتنی و دوست داشتن خود‌ را یادگرفتم . او همیشه با لبخندی بر لب، به من کمک کرد تا با احساس راحتی در همایش های بین المللی SA شرکت کنم.

راهنمای من, جیم را (که راهنمای او بود، یعنی راهنمای راهنمای من) با انچه به عنوان یکی از مؤثرترین تمرین های شخصی من در SA شد معرفی کرد: هنگام تسلیم شهوت، برای سپردن آن فقط دعا نکنید، همچنین آن را ازطریق مشارکت بایک عضو SA زیر نور بیاورید.

یک بار در گفتگو با هری ب، او و جیم بطور خودجوش سوالاتی درباره بهبودی از یکدیگر پرسیدند. این سؤالات بعداً به تمرین تجدید پاکی روزانه تبدیل شد، ابزار مورد علاقه بسیاری در انجمن.

من خوشحال شدم که جیم را از عوامل دخیل در کتاب الکلی های گمنام، روح راهنمایی، خاطراتی از رابطه بین بیل ویلسون و پدر اد داولینگ دیدم. جیم آرشیودار نوشته های پدر اد بود که برخی از آنها در این گوهر کوچک آرامش بخش تاریخچه دوازده قدمی استفاده شده است.

جیم یک صلح‌ آور واقعی بود و به ما کمک کرد تا همه برای اتحاد در SA تلاش کنیم. او در سال 2008 پس از 20 سال هوشیاری جنسی درگذشت.جای خالی او هنوز هم به شدت احساس می شود.

در اینجا تجدید پاکی اصلی اورده شده است (با حذف یک عبارت کوتاه، که از یک مذهب خاص نقل قول شده بود):

تمایل به هوشیاری: تجدید پاکی روزانه با دوست همراه هوشیاری.

1- آیا تمایل داری بپذیری که در برابر شهوت ناتوان هستی؟

2-آیا خواستار پاکی برای 24 ساعت آینده هستی؟ (رهایی از اشتغال فکری و اعمال شهوت [رهایی از ترس، رنجش، شرم، تأسف به حال خود و…]

3- آیا تمایل داری برای حفظ پاکی خود در 24 ساعت آینده هر کاری که لازم باشد انجام دهی؟ (تعیین حد و مرز هوشیاری، دعا، مطالعه، مراقبت جسمی، ارتباط حضوری و تلفنی با دیگراعضا)

4- ایا درک می کنی که در پایان این 24 ساعت تو آزادی که یک روز دیگر هشیار بمانی و یا مسیر دیگری را انتخاب کنی؟

5- فقط برای امروز، آیا تمایل داری که با من، اراده و زندگی خود را به مراقبت خداوند بسپاری؟ خداوندی که دیروز تو را پاک نگاه داشت و از تو در برابر عواقب کامل شهوترانی های گذشته ات مراقبت کرده است؟

میچ آ، ویسکانسین، ایالات متحده آمریکا

Total Views: 75|Daily Views: 2

Share This Story, Choose Your Platform!