The Disease Lives Between Our Ears

بیماری درفاصله میان گوش های ما زندگی می کند

این مقاله در رابطه با پپشگیری از لغزش است. اگرچه، دراعماق وجودم برایم خوشایند نیست که درباره این موضوع بنویسم. من احساس می کنم که اصطلاحِ پیشگیری از لغزش برای افرادی که پاک هستند کاربرد دارد. این مقاله در مورد اینست که هر عضو چگونه از لغزش پس از پاکی اش جلوگیری کند. نظر من این است که بسیاری از افراد با وجود اینکه فکر میکنند در معتادان جنسی گمنام پاک هستند، اما آنها پاک نیستند. . چطور می توانم چنین اظهارنظری داشته باشم؟

قدم یک می گوید ما در برابر شهوت بی قدرت هستیم. در این قدم به بی قدرتی در برابر برون ریزی جنسی اشاره ای نمی کند. تاکید بر روی شهوت است. چرا قسمتی از قدم یک باید این گونه بیان شود؟ دلیلش این است که بیماری در فاصله ی بین گوش های ما زندگی می کند. شهوت یا چیزی که ما می توانیم آن را تخیلات جنسی می نامیم، چیزی ست که واکنش آلرژیک را شعله ور کرده که ما را به سمتی هدایت می کند که به صورت اجباری برون ریزی اتفاق می افتد.

شرط عضویت ما درانجمن معتادان جنسی نسبت به انجمن الکلی ها بسیار متفاوت است.. درAA، سنت سوم بیان می کند که تنها شرط عضویت درAA تمایل به توقف نوشیدن الکل است. این یک شرط واحد است. عضویت براساس سنت سوم SA، یک شرط دو قسمتی است: می گوید:” تنها شرط عضویت، تمایل به توقف شهوت و از لحاظ جنسی پاک شدن است.” بله، خیلی از افراد می خواهند که به دلیل عواقب منفی که دارد، برون ریزی جنسی را متوقف کنند و پاک شوند. با این وجود، آنها هیچ تمایلی برای توقف شهوترانی ندارند. بدون فهمیدن این موضوع، این مسئله منجر به ایجاد پدیده ای می شود، که می بینیم آنها در واقع در خارج از برنامه معتادان جنسی گمنام ایستاده اند، نه اینکه بصورت واقعی عضو انجمن ما شده باشند.

نیازی نیست که بگویم اینها، فقط نظر من است، من برای معتادان جنسی گمنام بعنوان کل، صحبت نمی کنم. ما درنهایت میبینیم افرادی را که بصورت مرتب از خودشان دفاع میکنند، به دلیل این که آن ها فکرمی کنند که پاک هستند در حالی که هنوز تلاش می کنند که شهوت را کنترل کرده و ازآن لذت ببرند. گفتارحکیمانه ای وجود دارد که می گوید:” لغزش کردن پیش نیازی برای بهبودی نیست.”

بله، دروازه توقف شهوترانی این است که اول از برون ریزی جنسی خودداری کنید. این موضوع با کارکردن ابزارهای زیادی که درقسمت “پیروزی بر شهوت و وسوسه” (کتاب سفید…) فهرست شده اند، بدست می آید. و با کارکردن قدم ها همراه با همنشینی و حمایت و اعتماد به خداوند، آنگونه که ما خدا را درک ی کنیم. به محض اینکه وارد گذرگاه می شوید و برای یک روز در یک زمان از برون ریزی دست بکشید، ازآن پس ماهیت برنامه آغاز می شود، که به آن پیروزی پیشرونده برشهوت می گویند.

همان طور که کتاب سفید ما می گوید:”…و پاکی واقعی شامل پیروزی تدریجی بر شهوت می باشد.” همچنین کتاب سفید بیان می کند:”هدف اصلی ما این است که از نظر جنسی پاک بمانیم و به دیگران کمک کنیم تا به پاکی جنسی دست پیدا کنند.” چگونه این کار بدون تمایل برای توقف شهوترانی انجام می شود؟
من معتقدم که این یک بیماری واقعی است. من مثل یک انسان عادی نیستم. انسان های عادی ممکن است بتوانند بدون عواقب، شهوترانی کنند. من میدانم که به شهوت حساسیت دارم. به محض اینکه من در را به روی شهوت بازمی کنم، پدیده ی ویارآغازمی شود و من مجبورم که بارها و بارها آن کار را انجام دهم. این مثل خوردن یک چیپس تاکو است. ازلحظه ای که آرد، روغن و نمک زبان مرا لمس می کنند، یک واکنش مغزی اتفاق می افتد که موجب هوس در من می شود که دومین ، سومین، چهارمین و بیشمار تعداد چیپس را بخورم. به این مسئله، پدیده ی ویار می گویند. هنگام خوردن کلم بروکلی یا گل کلم برای من این پدیده اتفاق نمی افتد، اما وقتی که یک چیپس تاکو را می خورم، این پدیده اتفاق می افتد. همینطور، هنگامی که برای بار دوم فکر میکنم، یا دوباره نگاه میکنم، پدیده ی ویار شروع می شود.

همان طور که یکی از اعضای قدیمی می گوید: “اولین نگاه یا فکر براساس خواست خدا است. این شیوه ای است که خدا ما انسان ها را براساس آن خلق کرده است. دومین نگاه براساس خواست من است.” از لحظه ای که تصویر ذهنی من به یک فیلم سینمایی تبدیل می شود، پدیده ی ویار شروع می شود. هنگامی که آن ویار شروع میشود، ما به صورت بالقوه زمینه ای برای انجام فعالیتهای جنسی می شویم.

خلاصه ی چگونگی پیشگیری از لغزش:
1‌. ابتدا باید پاک شویم.
۲. نه فقط در جسم ، بلکه در ذهن مان نیز باید پاک شویم.
۳. ما ابزارهای زیادی برای جلوگیری از تبدیل اولین فکر به یک فیلم داریم. کتاب سفید ما ابزارهای مفیدی را فهرست کرده، که ما می‌توانیم از آنها برای جلوگیری از اتفاق افتادن آن فیلم استفاده کنیم. بله، نیروی برترنیز در آن فهرست هست. اما همان طورکه کتاب بزرگ AA می گوید: “ایمان بدون عمل، مرگ است.” اگر ما انتظارداریم که خداوند ما را پاک نگه دارد، ما ممکن است بسیار ناامید شویم. ما باید از ابزارهایی که خداوند به وسیله این برنامه برای ما فراهم کرده است، استفاده کنیم. به ما گفته میشود که خداوند کاری را برایمان انجلم می دهد که خود به تنهایی قادر به انجام آن نبودیم. نمی گوید که خداوند کاری را برای ما انجام مب دهد که خودمان می توانیم برای خودمان انجام دهیم.
۴. امید من، برای همگی مان این است که یک روز دریک زمان، مانع از تبدیل شدن اولین فکر یا نگاه به شهوت شویم.

من می دانم‌ که این برنامه کار می کند. اگر برای افراد مستِ معتادجنسیِ ناچیزی مثل من در۳۹ سال گذشته کار کرد، می دانم که میتواند برای شما هم کارساز باشد.. خداوند تمام کارهای سطح پایینِ زندگی ام را که در دوران اعتیاد فعال ام انجام دادم تماشا کرد، و آنقدر مرا دوست داشت که به SA هدایت شدم. اکنون به من بستگی دارد که هدیه آورده شدنم به SA را بپذیرم، و مایل باشم که از برنامه، یک روز دریک زمان استفاده کنم.

هاروی ای، فلوریدا، ایالات متحده

Total Views: 95|Daily Views: 1

Share This Story, Choose Your Platform!