داستانهای بهبودی

خداوند از تمامی بالا و پایین‌های زندگی من مراقبت می‌کند

یک پاسخ ساده به این سوال می‌تواند جمله "من این جا هستم چون مجبورم"، باشد ولی این جمله بیان‌گر کل داستان نیست. دردِ دائما به ته خط رسیدن برای آوردن من به این جلسات کافی بود ولی برای نگه‌داشتن من در این‌جا کافی نیست

By |2023-02-15T15:06:40-06:00February 5, 2023|Comments Off on خداوند از تمامی بالا و پایین‌های زندگی من مراقبت می‌کند

رها کردن پورن

اگر بخواهم یک کلمه برای توصیف احساسم در بیشتر مدت عمرم را انتخاب کنم، "قطع شده" را انتخاب می کنم. هم در مهدکودک و هم در مدرسه به سختی با کسی دوست میشدم. راه‌های جذاب زیادی برای فرار از واقعیت وجود داشت: شکل دادن داستان در ذهنم، کتاب‌های ماجراجویانه و بازی‌های ویدیویی.

By |2023-02-05T13:10:59-06:00February 5, 2023|Comments Off on رها کردن پورن